Dominika Novotná /koncert/, krst knihy Vianočná koleda /rusínsky preklad/
štvrtok 14.12.2023
čas 19:00
Dominika Novotná /koncert/, krst knihy Vianočná koleda /rusínsky preklad/
štvrtok 14.12.2023.
vrata 17:00
početak 19:00

Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ vydalo ďalší preklad diela svetovej literatúry do rusínskeho jazyka. Po slávnych rozprávkach Hansa Christiana Andersena si tak môžete po rusínsky prečítať už aj novelu Vianočná koleda z pera anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. Prvé vydanie Vianočnej koledy vyšlo ešte v roku 1843 a vypredalo sa za niekoľko dní. Tento príbeh v súčasnosti patrí k vianočnej klasike, pričom inšpiroval vznik mnohých divadelných hier a animovaných i hraných filmov a neprestajne oslovuje malých aj veľkých čitateľov na celom svete. Hlavnou postavou novely je starý Ebenezer Scrooge, ktorý miluje peniaze a nenávidí Vianoce. Deň pred Vianocami sa mu postupne zjavia traja duchovia a zoberú ho na poučné cesty, ktoré by mu mali otvoriť oči. Táto kniha u mnohých ľudí podnietila ochotu konať dobro a pomáhať druhým. Vo viktoriánskej spoločnosti nanovo prebudila záujem o vianočné tradície, a aj vďaka nej sa začali zakladať charitatívne spolky. Vianočná koleda bola preložená do mnohých svetových jazykov a od roku 2023 si ju čitatelia môžu prečítať už aj v rusínskom jazyku. Podobne ako na preklade rozprávok Hansa Christiana Andersena i na knižke Чарлс Дікенс: Рождественна коляда / Čarls Dikens: Roždestvenna koľada spolupracovala prekladateľka Anna Kuzmiaková a ilustrátor a grafik Ján Kurinec. Autorkou myšlienky a editorkou knižky je Lýdia Budayová. Jazykovú korektúru pripravil Peter Medviď. Text knihy je napísaný v rusínskom jazyku v latinke aj azbuke, vďaka čomu si čitateľ môže ľahšie osvojiť azbuku. Kniha v závere ponúka aj rusínsko-slovenský slovník s menej používanými slovami alebo novotvarmi. Preklad knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Kniha bude distribuovaná do regionálnych knižníc i základných škôl, dostupná bude aj pre širokú verejnosť. Cieľom aktivít spojených s prekladom svetových diel do rusínskeho jazyka je posilňovať vzťah k rusínskemu jazyku a rusínskej identite aj u mladých ľudí. Tieto knihy zároveň obohacujú ponuku rusínskej literatúry na Slovensku. Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ uvedie publikáciu do života počas vianočného koncertu rusínskej speváčky Dominiky Novotnej vo štvrtok, 14. decembra 2023, v prešovskej Christianii. Srdečne vás pozývame na podujatie, kde okrem vianočných piesní zaznejú aj úryvky z novely Vianočná koleda v rusínskom jazyku. Knihu uvedieme do života za prítomnosti autorského tímu i členov občianskeho združenia molodŷ.Rusynŷ. 


 

Hudba Literatúra