Peter Štefaňák a Valerij Paďak – o kultúre národnostných menšín /Alterity minority 2023
piatok 20.10.2023
čas 18:00
Peter Štefaňák a Valerij Paďak – o kultúre národnostných menšín /Alterity minority 2023
piatok 20.10.2023.
vrata 16:00
početak 18:00

20. 10. 2023 /piatok/ o 18:00

 

Diskusia na tému prienikov kultúry etník do kultúry majority a vzájomnom ovplyvňovaní sa majority a menšín.
moderuje: Peter Medviď

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Diskusia