Prečo je rasizmus stále viac ako len pojem v slovníku? /diskusia/
piatok 15.9.2023
čas 18:00
Prečo je rasizmus stále viac ako len pojem v slovníku? /diskusia/
piatok 15.9.2023.
vrata 16:00
početak 18:00

piatok, 15. 9. 2023, 18:00

Festival SYMBIÓZA chce upriamiť pozornosť svojich návštevníkov na spoločenské témy, ktoré pod ťarchou dlhodobo narastajúcej polarizácie spoločnosti a zvyšujúcej sa agresie v nej, vnímame ako nesmierne pálčivé. Okrem iného ide najmä o neschopnosť tolerancie, ba priam neznášanlivosť väčšinovej spoločnosti voči menšinám – etnickým, rasovým i sexuálnym, vymedzovanie sa voči všetkému a všetkým. Prostredníctvom festivalu chceme návštevníkom sprostredkovať stretnutie s umením, ktoré na tieto fenomény v spoločnosti reaguje. Nosné témy celého festivalu – nenávisť k Rómom či LGBTI – budú i témami literárno-spoločenských diskusií s autormi, ktoré na tieto témy reagujú a odborníkmi z daných oblastí. V živej diskusii sa pokúsia zodpovedať na otázky, prečo sú dané tendencie také výrazné a ako na ich riešenie. 

Hosťami a hostkou diskusie s názvom „Prečo je rasizmus stále viac ako len pojem v slovníku?“  sú fotografka, dokumentaristka a redaktorka Denisa Havrľová, bývalý novinár, učiteľ a autor knihy „A okraje máš kde?“ Juraj Čokyna, novinár a bloger, spoluautor knihy „Roky bezprávia. Neuveriteľný príbeh razie v Moldave nad Bodvou“ Samuel Marec a kultúrny antropológ a romista Alexander Mušinka, moderuje Michal Havran. 

vstup voľný

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako súčasť projektu SYMBIÓZA/festival o tolerancii a rešpekte medzi nami.

Diskusia