Ľudmila Šandalová a Valerij Kupka – literatúra menšín /Alterity minority 2023
štvrtok 19.10.2023
čas 18:00
Ľudmila Šandalová a Valerij Kupka – literatúra menšín /Alterity minority 2023
štvrtok 19.10.2023.
vrata 16:00
početak 18:00

19. 10. 2023 /štvrtok/ o 18:00

Diskusia s autormi o ich literárnych dielach, ktoré zachytávajú charakteristiky, špecifiká a reálie jednotlivých menšín a ich vzťah s predstaviteľmi majority. 

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Diskusia Literatúra