Neha!
štvrtok 12.10.2023
čas 20:30
Neha!
štvrtok 12.10.2023.
vrata 18:30
početak 20:30

6-členná vokálna skupina, ktorá spieva viachlasné piesne z celého sveta – z Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Španielska, Fínska, ale aj Slovenska v úprave pre 6 hlasov a perkusie. Neha!, to sú však aj aktivistky, ktorých hlavnou ideou je radikálna neha – členky sa snažia žiť podľa svojich ideálov a tieto myšlienky šíriť do sveta aj pomocou piesní a koncertov. Koncert je súčasťou Radikálne nežnej tour, ktorá okrem klubov prebieha aj v rómskych osadách na východe. 

Hudba