Prečo je homofóbia zneužívaná ako nástroj strašenia ľudí a ako potom možno hovoriť o rovnosti nás všetkých? /diskusia/
sobota 16.9.2023
čas 18:00
Prečo je homofóbia zneužívaná ako nástroj strašenia ľudí a ako potom možno hovoriť o rovnosti nás všetkých? /diskusia/
sobota 16.9.2023.
vrata 16:00
početak 18:00

sobota, 16. 9. 2023, 18:00

Festival SYMBIÓZA chce upriamiť pozornosť svojich návštevníkov na spoločenské témy, ktoré pod ťarchou dlhodobo narastajúcej polarizácie spoločnosti a zvyšujúcej sa agresie v nej, vnímame ako nesmierne pálčivé. Okrem iného ide najmä o neschopnosť tolerancie, ba priam neznášanlivosť väčšinovej spoločnosti voči menšinám – etnickým, rasovým i sexuálnym, vymedzovanie sa voči všetkému a všetkým. Prostredníctvom festivalu chceme návštevníkom sprostredkovať stretnutie s umením, ktoré na tieto fenomény v spoločnosti reaguje. Nosné témy celého festivalu – nenávisť k Rómom či LGBTI – budú i témami literárno-spoločenských diskusií s autormi, ktoré na tieto témy reagujú a odborníkmi z daných oblastí. V živej diskusii sa pokúsia zodpovedať na otázky, prečo sú dané tendencie také výrazné a ako na ich riešenie. 

Hostkami a hosťom diskusie s názvom „Prečo je homofóbia zneužívaná ako nástroj strašenia ľudí a ako potom možno hovoriť o rovnosti nás všetkých?“ sú hudobníčka a blogerka, nekompromisná obhajkyňa diskriminovaných Matia Lenická, vizuálny umelec, režisér, autor komiksovej poviedkovej knihy „Smutná krajina“ Eduard Klena a sociologička a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová, moderuje Michal Havran.

vstup voľný

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako súčasť projektu SYMBIÓZA/festival o tolerancii a rešpekte medzi nami.

Diskusia